Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ο πρώτος φορέας Εικονικής Πραγματικότητας στην Ελλάδα, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα BRIDGES

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ως ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την Εικονική Πραγματικότητα για την προώθηση και διάδοση του πολιτισμού, συμμετέχει στο έργο BRIDGES (A hyBRID [physical-diGital) multi-user Extended reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive interfaceS / Υβριδική πλατφόρμα επεκταμένης πραγματικότητας για πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες, ως κίνητρο για την βιομηχανική αξιοποίηση διαδραστικών διεπαφών).

Την Πέμπτη και Παρασκευή 22-23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου με εννέα εκπροσώπους των εταίρων στου χώρους του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και με τηλεδιάσκεψη με άλλους 30 εκπροσώπους των 9 εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.

Ο κύριος σκοπός του έργου BRIDGES είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, μεγάλης κλίμακας πλατφόρμας επεκταμένης πραγματικότητας, αλλά και συναφών θεματικών εμπειριών που θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν σε προσεκτικά επιλεγμένους τομείς εφαρμογών, όπως του πολιτισμού και της πυρόσβεσης.

Θα γίνει συνδυασμός φυσικής και ιδεατής πραγματικότητας και χρήση πολύ-αισθητηριακών ερεθισμάτων με ενσωμάτωση εφέ όπως: ο άνεμος, η θερμότητα, η οσμή, οι κραδασμοί, εκτός από τα κλασικά οπτικά, ακουστικά και απτικά. Η χρήση της θα δοκιμαστεί με σενάρια στον τομέα του Πολιτισμού που θα εκπονήσει το ΙΜΕ, και σε σενάρια που θα δημιουργήσουν οι εταίροι των αεροδρομίων.

 Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, πιστό στους καταστατικούς του σκοπούς, συμμετέχει σε ένα φιλόδοξο έργο καινοτομίας που διευρύνει την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το εικονικό περιβάλλον και βρίσκει εφαρμογή στην διαχείριση και διάχυση του πολιτισμού. Οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, αλλά και οι τρόποι και τα μέσα προβολής τους είναι κύριο ενδιαφέρον του ΙΜΕ και το έργο αυτό προσθέτει νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης του κοινού με τον εικονικό κόσμο προσφέροντας πολυαισθητηρικά ερεθίσματα που βοηθούν στην εμβύθιση στον εικονικό κόσμο, αλλά και στη δυνατότητα να γίνει η εμπειρία αυτή περισσότερο ζωντανή και διαδραστική.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) Έρευνα και Καινοτομία, με συντονιστή την εταιρεία Maggioli και εταίρους: Illusion Walk, Bolt Virtual Services and Productions, University of Athens, Technical University of Vienna, Fondazione Sistema Toscana, Athens International Airport, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

pastedGraphic.png

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0000