ΣΑΒΒΑΤΟ

14:00 – 15:00

Μαρισόφη Γιαννούλη
Cine Toc

ΤΡΙΤΗ

18:30 – 19:30

Στέλλα Κουρμούλη
Stellar Show

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:30

Κωνσταντίνος Ντάτης
Εν τη γενέσει
 

17:30 – 18:30

Αγης Βουλγαρίδης &
Σέβη Ευθυμίου
Hakuna Matata
 

19:00 – 20:00

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη
Μουσικές Σαίτες
 

ΠΕΜΠΤΗ

17:30 – 18:30

Σπύρος Ανδριόπουλος
Το megalo stream
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:45 – 19:45

Αλεξάνδρα Καρώνη
Ονειροπαγίδες